چگونه ریاضیات را برای كودكان شیرین تر كنیم؟

یكی از راه های علاقمند كردن دانش آموزان به ریاضی وتقویت آن ، روش محاسبه ذهنی است. بهترین تمرین ، در این راه عادت دادن دانش آ موزان به بازی با ارقام است .اگردانش آموزان زیاد به صورت ذهنی محاسبات ریاضی را انجام نمی دهند ، این است كه آنان را به این كار عادت نداده ایم.

ریاضی شیرین

هر چند در كتاب درسی ریاضی ، بعضی از محاسبات جزئی ذهنی وجوددارد ، ولی بسیاری دیگر از محاسبه های ریاضی را می توان به صورت ذهنی انجام داد. نخست جمع: اگر بخواهیم 235را با 661جمع كنیم، عمل جمع كردن را به وسیله نوشتن انجام نمی دهیم ، بلكه آن را در ذهن خود جمع می كنیم. برای این كار نباید مانند آنچه بوسیله نوشتن عمل می شود ، انجام دهیم ، یعنی از ارقام طرف راست ، به طرف چپ نمی رویم ، بلكه ازطرف چپ به طرف راست می رویم ومی گوییم 600+200 شود 800،و60+30می شود 90

، پس روی هم می شوند 890و1+5هم می شود 6بنابر این ، نتیجه نهایی می شود :896هنگامی كه مجموع رقم ها از ده بیشتر شود، طبعتا باید آن را به حساب آورد. وباید یك واحد به یكان های بالاتر ( كه قبلا جمع شده اند ) افزود. همچنین باید ضرب در 25را به طور ذهنی به دانش آموزان یاد بدهیم .برای این منظور ،كافی است كه در 100ضرب كنیم وسپس آن را بر چهاربخش كنیم .مثال 12ضرب در25می شود:1200:4، كه از آن 300به دست می آید . 70ضرب در 25می شود: 7000:4یا 3500:2كه از آن 1750به دست می آید .
برای ضرب كردن هر عددی در 5 ، ابتدا در 10ضرب كرده وسپس بخش بر 2می كنیم . 186 ضرب در 5=نصف 1860است كه می شود :930، این كار فوری انجام می گیرد وخیلی سریعتر است از اینكه بگوییم 6ضرب در 5مساوی 30وغیره …
اگر دانش آموزان را به محاسبه ذهنی عادت دهیم ، خواهیم دید كه كار در همه ی مفاهیم  ریاضی ، آسانتر می شود . محاسبه ذهنی در عمل به دانش اموزان خدمات بزرگی می كند وبه شكل قابل ملاحظه ای موجب درك بهتر وسرعت عمل بیشتر فراگیران می گردد…

You may also like...

3 Responses

 1. وکام2 گفت:

  [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل]
  مهرتان پاینده.
  [گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]
  [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

 2. وکام2 گفت:

  مهرتان پاینده
  از لطف شما سپاسگزارم
  بهره مند شدن دیگر همکاران واشنایی با وب سایت پربارتون با کمال افتخار لینک شدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *