درمان اختلال رياضى(١)

ریاضی برای دنیای بزرگ‌سالی حیاتی است و ناتوانی در ریاضی نمی‌تواند نادیده گرفته شود.   ریاضی در سراسر زندگی به کار می‌رود و فقدان ریاضی و فهمیدن آن ممکن است انتخاب‌های زندگی دانش‌آموز را محدود کند. ریاضی هم‌چنین برای ایجاد تعادل مالی به خصوص در محاسبه درآمدها در برابر هزینه‌ها ضروری است. بنابراین درمان اختلال ریاضی نه تنها برای دوره تحصیلی بلکه برای تمام عمر ضروری است. درمان در چند حیطه انجام می‌گیرد که به هر یک از آنها پرداخته می‌شود. الف) برنامه آموزش فردی (IEP): کودکانی که تشخیص اختلال ریاضی می‌گیرند واجد شرایط برنامه آموزش فردی هستند که در آن برنامه، انطباق با ویژگی‌ها و دانش پایه هر دانش‌آموز می‌باشد. و این برنامه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در این روش، آموزش متمرکز بر مفاهیم پایه ریاضی می‌باشد و مهارت‌های حل مسأله و روش‌های حذف عوامل موجب حواس‌پرتی و اطلاعات نامربوط آموزش داده می‌شود. ب) روان‌درمانی آموزشی: به کودک پس خوراند مثبت داده می‌شود تا عملکردهای او بهتر شود. ج) تمرینات عینی و ساده که برای آموزش در خانه والدین می‌توانند استفاده کنند زیرا آموزش عملی موفقیت‌آمیزتر از آموزش نظری می‌باشد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: برای کمبودهایی که در یادگیری ریاضی وجود دارد، تکرار می‌تواند کمک خوبی باشد. جدول داده‌های ریاضی می‌تواند به دانش‌آموز کمک کند. این جداول می‌تواند شامل فرمول‌ها یا جواب‌های نمونه‌ای باشد که در ریاضی لازم است. بعد از یادگیری، روی خانه‌های جدول را می‌تواند پوشاند تا دانش‌آموز کاملاً به اطلاعات آن تکیه نکند. استفاده از ماشین حساب توصیه نمی‌شود زیرا به راحتی جواب را ارائه می‌دهد به جای اینکه دانش‌آموز روی مطلب کار کند و به جواب برسد. برای بچه‌های کوچک‌تر، از مواد غذایی مانند میوه‌ها و خشکبار برای شمارش و عملیات (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) استفاده کنید و در طی درس به آنها اجازه دهید تا آنها را بخورند. به او اجازه دهید بیرون برود و ریاضی را با سنگ‌ها، ابرها، تکه چوب‌ها، گیاهان تمرین کنند. موضوعات سرگرمی برای یادگیری کودک‌تان پیدا کنید، خلاق باشید. اجازه دهید تا کودک‌تان چیزهای جالب را برای یادگیری ریاضی پیدا کند. زیرا در این موارد، در طی فرآیند یادگیری استرس کم می‌شود. خانه‌ها، ماشین‌ها،‌صندوق پست را در خیابان بشمارد. اسباب‌بازی‌ها در درس‌های ریاضی به کار ببرید. از قطار قوطی کبریت برای جمع و تفریق استفاده کنید. آموزش ریاضی با کارت‌های بازی کمک به کودک‌تان تا مفاهیم ریاضی را با استفاده از پول بفهمد. برنامه‌ریزی برای تمرین زیاد در زمان‌های کوتاه، مثلاً دو جلسه 15 دقیقه در هر روز به جای 1 جلسه یک ساعته در هر روز.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *