آموزش سانتی مترو میلی متر

برای آموزش واحد های اندازه گیری طول در پایه دوم

ابتدا همانند آموزش کتاب دانش آموزان نوار های کاغذی درست کرده و با تقسیم بندی آن به قسمت های مختلف و اندازه گیری اشیای مختلف با روش های اندازه گیری آشنا شده و به این نتیجه رسیدند که استفاده از یک واحد اندازه گیری مشترک در همه جا لازم است.

سپس برای یادگیری واحد سانتی متر و میلی متر به روش مجسم وسیله ی کمک آموزشی با چوب های بستنی و نی ساخته شد که دانش آموزان به خوبی با تبدیل این واحد ها به یکدیگر آشنا شدند.

 

IMG_5738

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5939

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5931

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5933

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5934

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5937

 

 

 

 

 

 

IMG_5938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *