تبدیل محتوای word به power point !

کاربران رایانه ای به راحتی می توانند فایل های word خود را به power point تغییر دهند.