املای بادکنکی

یکی از انواع املاهای آموزشی املای بادکنکی است.