مسابقه مسابقه ی (6)

سلام به همه ی بچه های قوی و سالم .برای سالم بودن