جشنواره ی جابربن حیان در کلاس ما

براى اجراى هرچه بهتر جشنواره جابر بن حيان و مشاركت همه ى دانش اموزان