میتا و مسابقه ی (8)

دوست خوبم تا حالا چند نشانه یاد گرفتی؟