وظایف معلم کلاس اوّل ابتدایی «در مهر ماه»

از وظایف معلّم عبارتند از : 1. محیط آموزشی باید محیط گرم ، عاطفی و صمیمانه باشد تا کودک احساس امنیت کند و میل...