جشن عید غدیر در مدرسه

                به روز غدیرخم از مقام لم یزلی ،به کائنات نداشد به صورت جلی ، که بعد...