خاطرات تلخ و شیرین

شیرین ترین خاطره ی تدریس پایه ی اول وقتیه که دانش آموزان خوندن و نوشتن رو یاد گرفتن. روزهای آخر چند تا از بچه...