زندگی(سهراب سپهری)

دکلمه: خسرو شکیبایی شاعر: سهراب سپهری زندگي رسم خوشايندي است زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ پرشي دارد اندازه عشق