معلمین عزیز به سادگی خودتان برچسب تشویقی تولید کنید!!

نوشتن اشعار تشویقی دفتر دانش آموزان بسیار وقت گیر است .راهکار بسیار مفیدی که همکاران عزیز می توانند استفاده کنند این است که این...