گام هاى تكنيكى براى رفع مشكلات نوشتارى دانش آموزان

1- اولین گام، بررسی وضعیت بینایی دانش آموز است.