مراسم دهه ی فجر

دانش آموزان پایه ی دوم در یکی از روزهای دهه ی فجر برای بقیه ی دانش آموزان برنامه اجرا کردند.