تشخيص اختلال رياضى

اختلال ریاضی معمولاً قبل از کلاس دوم یا سوم تشخیص داده نمی‌شود