جشنواره ی جابربن حیان در کلاس ما

براى اجراى هرچه بهتر جشنواره جابر بن حيان و مشاركت همه ى دانش اموزان

اين كارهاراانجام داديم:هر رديف كلاس يك گروه با يك موضوع مشخص شد.١-انواع صدا٢-حس لامسه ٣-اشكال هندسى علائم راهنمايى رانندگى
هردانش اموز موظف شد ده كارت ١٠*١٠ تهيه كرده و كادر آن را به رنگ گروه خود كشيده و درباره ى موضوع تحقيق ،تصوير ،نقاشى يا كاردستى روى كارت ها بچسباند .همچنين در دفتر كارنما فعاليت هاى خود را با تاريخ يادداشت كند و يك صفحه در مورد موضوع تحقيق اماده كرده و بياورد.
فعاليت هاى دانش اموزان به صورت درهم جمع اورى شد و روى ميز كلاس گذاشته شد .از بچه ها سؤال شد چه راه خوبى براى جداكردن تحقيق ها هست همه گفتند رنگ ها را جداكنيد.از روى رنگ كارها سريع دسته بندى شد و به بچه ها اموزش دادم كه اين يك نوع طبقه بندى از طريق رنگ بود.
سپس باكمك بچه ها مراحل تحقيق را روى تخته نوشتم.
١-انتخاب موضوع
٢- تحقيق و جمع اورى
٣- يادداشت بردارى از مشاهدات
٤- طبقه بندى
سپس طبقه بندى هر موضوع را روى تخته نوشته كارت ها را شماره گذارى كرده و با كمك دانش اموزان هر شماره در طبقه بندى مخصوص خودش نوشته شد.البته به خاطر تعداد زياد كارت ها فقط چند نمونه طبقه بندى شد .
تحقيق هاى بچه ها خوانده شده و بهترين تحقيق انتخاب شد .
در آخر از يكى از اوليا براى چسباندن و اماده كردن كار كمك گرفته شد.

photo_2008-01-02_14-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_2008-01-02_14-07-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_2008-01-02_14-09-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_2008-01-08_05-20-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_2008-01-08_05-20-41

 

 

 

 

 

 

photo_2008-01-08_05-20-28

 

 

 

 

 

 

 

 

photo_2008-01-08_05-19-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *